klubi Pärnu Kesklinna Tenniseklubi Ringi 14A, 80014 Pärnu
 Väljakute reserveerimine: +3725273385
 Klubi direktor Peeter Allas +3725215524 | klubi@parnutennis.ee
kool Pärnu Kesklinna Tennisekool Ringi 14A, 80014 Pärnu 
 +37253449900 Evelin Vaino  kool@parnutennis.ee 

Üldinfo

Pealkiri Ringi tn 14a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
 
 
Pealkiri Ringi 14a DP SELETUSK 06 05 2015
 
Number 8-4/2155/2013-4
 Planeerimisalane tegevus - Ringi 14a kinnistu planeeringu lähteseisukohtade läbivaatamine
 
Number 8-4/2155/2013-2
Planeerimisalane tegevus - Ringi 14a kinnistu planeeringu lähteseisukohtade läbivaatamine
 
Kirjavahetus
Detailplaneeringu algatamise taotlus Ringi tn 14a
Ringi tn 14a planeeringu algatamis taotluse läbivaatamine
Vastuskiri Ringi tn 14a planeeringu algatamisest
Ringi 14a kinnistu planeeringu lähteseisukohtade läbivaatamine
Ringi 14a planeeringu eskiisist
Taotlus Ringi tn 14 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamiseks ruumilise planeerimise komisjonis
Ringi tn 14a kinnistu detailplaneering
Ringi 14a kinnistule planeeringu algatamisest
Ringi tn 14a kinnistu detailplaneering: vastuskiri
Pärnu Ringi tn 14a kinnistu detailplaneeringu kooskõlastamine
Ringi tn 14a kinnistu detailplaneering
Ringi tn 14a kinnistu detailplaneering
Vastuväide Ringi 14a kinnistu detailplaneeringu kohta
Ringi tn 14a kinnistu detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav väljapanek ja avalik arutelu
Taotlus Ringi 14a
Vastuseks: Ringi 14a planeeringu eskiisi ülevaatamine
Ringi tn 14a kinnistu detailplaneering järelevalve
Ringi tn 14a kinnistu detailplaneering
Vastuväitest loobumine Ringi tn 14a kinnistu detailplaneeringule
Vastuväide Ringi tn 14a kinnistu detailplaneeringule
Pärnus Ringi tn 14a kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek
Pärnu Ringi tn 14a kinnistu detailplaneeringu kooskõlastamine: vastuskiri


Eesti 100 RGB kuldartur
  ESTONIA Medical Spa Hotel LOGO    368px Wilson logo.svg ESTONIA Resort Hotel Spa LOGO  tennisest koda small    nordcel.ee  3karu amerest logo parnu logo farmi seb logo expert logo      

etl     IPINtournamentsoftwareitfseniors  tenniseurope